En levende menighet midt i Halden sentrum

Vi er en flergenerasjonsmenighet som samles hver uke til gudstjenester , husgrupper , barne og ungdomsarbeid mm 

Misjon
Misjon
Vi er med å oppfyller Jesus befaling om å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Dette gjør vi gjennom egne misjonærer, men også ved å støtte nasjonale medarbeidere i ulike land.
Ungdom
Ungdom
Vårt arbeid blant ungdom heter INPUT. Her kan ungdom treffes, få høre taler, hygge seg m.m. Input ungdomsmøter er hver fredag kl. 19.00-22.30. Velkommen til deg mellom 13-19 år!
For familier
For familier
Vi er en menighet for alle generasjoner. Vi har barnemøter paralellt med gudstjenesten 3 søndager i måneden. Vi har også "Supersøndag" gudstjeneste én gang i måneden, hvor alle generasjoner er velkommen.

"Pinsemenigheten Salen ønsker å se mennesker frelst, døpt og vokse i troen på Jesus i et åpent og inkluderende felleskap"

MENIGHETENS VISJON

Historie

Pinsemenigheten Salen ble grunnlagt 29.august 1911

Pinsekirken Salen
Pinsemenigheten Salens bygg kalles i dag Pinsekirken Salen og er lett tilgjengelig for byens publikum med sin sentrale beliggenhet.

Menighetens aktiviteter
Gudstjenesten søndag kl.11.00 er hovedsamlingen i Pinsekirken.

Vi har mange forskjellige typer møter - ungdomsmøter, sangkvelder, formiddagstreff, kvinnemøter mm. Det drives søndagsskole nesten hver søndag unntatt i skolens ferie. 

Ledelse
Salen ledes av lederrådet (eldsterådet - åpent for både kvinner og menn).

Misjon
Salen har i mange år gjort en stor og betydelig innsats for misjonen og hatt egne misjonærer i flere land. Den sterkeste innsatsen de siste årene er gjort i Bolivia , Spania og Kenya.

Sang og Musikkliv
Salen menighetsmusikk er menighetens sangkor - nye sangere er velkommen
Salen Hornorkester er menighetens brassband - nye blåsere er velkommen 
Barnekoret Popkorn er ett tilbud for barn fra 4 års alder :)

Salen lovsang er lovsangsarbeidet i menigheten - nye musikere/sangere kan ta kontakt ved interesse 

Pastorteamet
Pastorteamet
Frode Næss - pastor
Frode Næss - pastor
f. 1973 - hovedpastor i Salen fra oktober 2012. Har også hatt virke i menigheten som ungdomspastor. Gift med Helga Marie, har fem barn. Utdannet bygningstekniker og coach. Tidligere vært ansatt i NLM og DNK, samt i KRIK.
Andrea Stephanie Lindholm - ungdomsleder
Andrea Stephanie Lindholm - ungdomsleder
Andrea er leder for Input ungdomsarbeid sammen med Heidi Eunice Carlsen . Andrea er 23år og kommer fra Sandnes i Rogaland.
Heidi Eunice Carlsen - ungdomsleder
Heidi Eunice Carlsen - ungdomsleder
Heidi er leder for Input ungdomsarbeid sammen med Andrea Stephanie Lindholm. Heidi er 23 år gammel og kommer fra Halden.
Simon André N. Olsen - ungvoksen arbeider
Simon André N. Olsen - ungvoksen arbeider
Simon er leder for menighetens arbeid for unge voksne. Simon er 25 år gammel og kommer fra Halden.
Ledere og kontaktpersoner

Ledere og kontaktpersoner

 

Ledende eldste : Anders Østby tlf nr 90874 774

Barneklubben på torsdager : Christina Andersson

Salen Hornorkester: Wenche Gaulin

Menighetsmusikken/ menighetskoret: Pål Espen Haugen

Leder råd: Anders Østby

INPUT ungdomsarbeid : Andrea Lindholm & Heidi Carlsen

Kafe Det Grønne Hus :  Rune Kirkerød

Formiddagstreff : Thor Grimstad

Tentro konfirmasjonsundervisning : Andrea Lindholm 

Barnemøter : Helga Marie Næss

Husgrupper : Helga Marie Næss

Bok kiosken : Eva Lundsrud

Salen lovsang : Thea Kathrine Buckholm og Thor Martin Edvardsen

Unge voksne samlinger : Simon Andre Næss Olsen

 


 

Powered by Cornerstone