Arbeid

Degernes Leirsted
Degernes Leirsted
KONFERANSE - OG LEIRSTED DEGERNES KONFERANSE- OG LEIRSTED LIGGER I NATURSKJØNNE OMGIVELSER MELLOM HALDEN OG RAKKESTAD. STEDET EIES AV 17 MENIGHETER I ØSTFOLD. Menigheten vår er representert i styret, som for øvrig ledes av Enok D. Hansen. Han er for øvrig pastor i Filadelfia, Moss. Konferanse- og leirstedet er meget godt egnet for menigheter som ønsker utflukt eller weekend. Stedet har mange rom, og de har bad og dusj og disponerer totalt 100 sengeplasser. Her er et godt utstyrt kjøkken og gode rom for møtevirksomhet. Stedet er ypperlig for samlinger hvor den gode felleskapsopplevelsen står i sentrum. Utearealene er bra – med rikelig plass til å boltre seg i og gode turmuligheter enten til fots, på sykkel eller i stedets kanoer. Her er også bra badevann. Stedet brukes også til dåpsforrettelser. De som har vært her kommer gjerne tilbake. Eksempel på trivsel: Årets pinseleir samlet flere enn noen gang og kapasiteten på var nærmest sprengt. Vi gleder oss over mange og sterke gledes rapporter fra de unge deltagerne. Sommerens leirer er vel gjennomført. Og dette ble ny rekordsommer for leirene. 400 leirdeltagere og ledere har vært med på de tre leirene som er arrangert. Årets barneleir ble arrangert i sommer for barn i 2.-4- klasse i tiden 18. juni -22. juni. Dette ble uforglemmelige dager for barn og ledere. Det var god respons på det som ble delt med barna, fra Guds ord. Guds Ånd virket på barnehjertene på en sunn og god måte. Årets juniorcamp ble arrangert i sommer for juniorer i alderen 5.-8- klasse i tiden 24. juni -28. juni. Dette var sommerens høydepunkt for mange i denne viktige alder, med tanke på å gjøre gode, åndelige erfaringer. Senteret var sprengfullt og kunne dessverre ikke ta imot alle som ønsket delta. I nyttårshelgen arrangeres det ungdomsleire, i år blir det en 24-timers leir for ”femtenseksten” 31. desember – 1. januar. Se for øvrig leirstedets hjemmesider www.dkom.no Bjørn Olsen er bookingansvarlig og kontaktperson for senteret. Tlf.: +47 995 94 764 - E-post: bjorn@dkom.no www.dkom.no
Festningsgata Barnehage
Festningsgata Barnehage
BARNEHAGENS VERDISYN OG PEDAGOGISKE PLATTFORM Festningsgata Menighetsbarnehage legger stor vekt på en god formidling av det kristne budskapet. Festningsgata barnehage • De kristne grunnverdiene • Kristenlivet i hverdagen Festningsgata Menighetsbarnehage ønsker i nært samarbeid med hjemmet å skape en trygg og god hverdag for barn, foreldre og ansatte. Vi ønsker gjennom opplevelse å gi barna gode muligheter for læring, medvirkning og utvikling. Med dette som grunnsyn og overordnet mål for vårt arbeid vil vi at barna skal få være barn. Barnet skal få kjenne i hele seg at det er verdifullt og vellykket fordi det er til. Festningsgata Menighetsbarnehage skal se omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Kristen moral og etikk og undring over livet vil prege oss i hverdagen, og gode relasjoner er noe vi hele tiden vil ha i fokus. De kristne grunnverdiene vil ligge til grunn og prege barnehagehverdagen og det pedagogiske arbeidet vi utfører. Voksne skal være gode rollemodeller gjennom å vise respekt og toleranse for ulikheter. Vi ønsker å være tydelige voksne som ser og tar barna på alvor, og veileder de gjennom dagen på en god måte. Vårt mål er at alle, barn, foreldre og ansatte skal kjenne seg verdifulle, respektert og ha det godt her i Festningsgata. Å være Festningsgata Menighetsbarnehage - handler om å formidle bibelfortellinger, bli kjent med kirken og menigheten. Oppleve å høre til. Vi ønsker at barna skal oppleve forventninger til de kristne høytidene, og få erfare noe av innholdet i dem. Formidling av kristen arv og tradisjon er sentralt og viktig. I tillegg til det – er det å drive Menighetsbarnehage en mulighet for å la det solide verdigrunnlaget være forankringen i alt vi gjør. Hvilket menneskesyn lar vi prege planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske innholdet? Hvilket barndomssyn styrer oss? Vi har frihet til å gjøre selvstendige og meningsfulle valg, og være hel ved. Å være Menighetsbarnehage er mer enn å synge bordbønn og ha samlinger med kristent innhold i ny og ne. Vi er Festningsgata Menighetsbarnehage i etikk og verdier som kommer til uttrykk i alt vi gjør – hver dag.
Powered by Cornerstone