AKTIVITETER

Oversikt over møter og samlinger:

 

GUDSTJENESTER
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling på søndager kl.11.00. Her møtes vi til sang, forkynnelse, fellesskap og kirkekaffe.

Det er også ofte "AfterChurch" for ungdommer. 

Barnemøter er en del av gudstjenesten, og er en samling hvor vi har andakt, sang og bønn, lek og noe å bite i. For de barna som er for små til å ha utbytte av disse samlingene, har vi et barnerom med leker tilpasset små barn.

 

SUPERSØNDAG
Hele familien, små og store samles til gudstjeneste en søndag i måneden.  Denne søndagen er det ikke søndagsskole/barnemøte.


FORMIDDAGSTREFF Fellesskap med sang og musikk andre tirsdagen i måneden. Andakt, tale eller vitnesbyrd

 

BØNNEMØTER Hver tirsdag kl.18-19 . Vi samles til bønn for by og land, samfunn og familier, menighet og hverandre. "La alt dere har på hjertet komme fra for Gud, i bønn og påkallelse, med takk", Fil.4,6 

 

INPUT ungdomssamlinger hver fredag kl.19 for deg fra 8.klasse og oppover. 

TWEENS samlinger annenhver fredag kl. 17:00-18:30. 
 

SALEN HORNORKESTER  menighetens eget brassband. Dirigent Ødegaard ønsker nye blåsere velkommen. Ta kontakt på e-post: kontor@salenhalden.no om du ønsker mer infomarsjon.

 

MENIGHETSMUSIKKEN Menighetens eget sangkor som øver annenhver mandag. Nye sangere er velkommen. 

 

BARNEKORET POPKORN Øver annenhver torsdag i ulike uker kl. 18:00 i hovedsalen. Barn fra 4 års alder er velkommen til å være med å synge. Foresatte kan nyte en kopp kaffe under øvelsene.FAMILIEKORET møtes en lørdag i måneden kl 13-14:15 til sangøvelse og fellesskap rundt mat og prat. Kontaktperson: Åshild Haugen (mobil 48216849).

 

SALEN LOVSANG øver 2 torsdager i måneden fra kl. 19:00. Ønsker du å være med, ta kontakt på e-post kontor@salenhalden.no

 

HUSGRUPPER  annenhver uke i hjemmene. Vi kommer sammen for å snakke om søndagens preken, dele liv og bønnefellesskap. Ta kontakt på e-post kontor@salenhalden.no om du ønsker å være med i en husgruppe.

 

          Velkommen til Pinsekirken Salen! Vi håper du vil trives her. 

Degernes leirsted
Degernes leirsted
Vi arrangerer i september hvert år tur til Degernes leirsted for alle som vil være med! Her er hele familien eller du alene velkommen!
Søndagsskole
Søndagsskole
Vi har egne møter for barna som går under navnet "Helt Konge", her samles gjerne barna i peisestua til kreativ formidling av Bibelens innhold, sang, aktiviteter og måltid.Ved siden av egne barnemøter er også Sms junior ett tilbud for barn i 5.klasse og eldre annenhver lørdag.
Ungdomskvelder
Ungdomskvelder
Menigheten Salen Haldens ungdomsarbeid heter INPUT. Ungdommene har opplegg hver fredag og for mer informasjon rundt dette se INPUT sin facebookside. Vi har også nært samarbeid med andre menigheter i Halden og Østfold og arrangerer gjerne større samlinger sammen med flere menigheter.
Familiekoret
Familiekoret
En lørdag i måneden øver familiekoret på lørdager kl.13 - Alle som vil synge erhjertelig velkommen. Kontaktperson er Åshild Haugen.
Kafè Det Grønne Hus
Kafè Det Grønne Hus
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 11:00-14:00 er du velkommen til Kafé Det grønne hus. En koselig kafé og varmestue med gratis mat, kaffe m.m. Tilknyttet PinsekirkenSalen. Velkommen!
Powered by Cornerstone